Wat is Reiki

Oorsprong Reiki

Reiki is een behandelmethode uit Japan gebaseerd op handoplegging.
Het woord reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), namelijk rei (geest of ziel) en ki (energie of levenskracht). De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf ‘Usui Reiki Ryoho’ noemde. Ryoho is Japans voor therapie. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht van vaste en mediteren op de berg Kurama.

De vijf Reiki principes

Een belangrijk onderdeel van de reiki filosofie is het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en heling. Onder- staande vijf principes helpen om je positief op te stellen. Zij geven de kracht om te geloven dat zelfs kleine stappen een verschil betekenen voor je geluk en welzijn.

  • MAAK JE VANDAAG GEEN ZORGEN.
  • WORDT VANDAAG NIET BOOS.
  • EER JE OUDERS, LERAREN EN OUDEREN IN HET ALGEMEEN.
  • VOORZIE OP EERLIJKE MANIER, IN JE LEVENSONDERHOUD.
  • TOON DANKBAARHEID AAN ALLES WAT LEEFT.

Het woord ‘vandaag’ is belangrijk, omdat we vaak vergeten in het moment te leven. Hoewel het verleden ons heeft ge- maakt tot wat we zijn, kunnen we niet vooruit als we eraan vast blijven houden. Dit geldt ook voor de toekomst: als we steeds maar bezig zijn met plannen voor de nabije of verre toekomst, missen we het moment van nu.

Reiki principes moedigen ons aan van dag tot dag te leven. Eén van de beste dingen is om te proberen vandaag je boos- heid los te laten. Als je dat morgen weer probeert en elke dag opnieuw, is de kans groot dat hieruit positieve gesprekken, compromissen en onderhandelingen komen. Het langzaam loslaten van boosheid kan betekenen dat je haar herkent en erover nadenkt, in plaats van te reageren. Wanneer je eenmaal in staat bent om boosheid goed te beheersen, zullen stress gerelateerde problemen langzaam verdwijnen.

Als we ons zorgen maken of bang zijn, produceert ons lichaam adrenaline. Dit levert de energie voor overlevingsdriften als vluchten of vechten. In ons huidige leven hebben we deze energie echter zelden nodig. De korte- en lange termijneffecten zijn kortademigheid, hoofdpijn, chronische stress, rugpijn, vermoeidheid, spijsverteringsproblemen en dichtgeslibde aderen. Zorgen brengt angst met zich mee en blokkeren je emoties en hoop voor de toekomst. Het is beter na te denken over wat je kan in plaats van wat je niet kunt.

Door alles wat we hebben te waarderen, worden we ruimhartiger en genieten we meer van het leven. Probeer je dankbaar- heid te tonen aan anderen, aan mensen die ons helpen en aan de dieren, planten, bomen en zuurstof om ons heen. Het gaat om eenvoudige dingen. Door deze dingen op te merken, beseffen we dat we onderdeel uitmaken van een grotere wereld en vergeten we niet dat we die wereld moeten respecteren.

Voor veel mensen betekent hun werk identiteit en eigenwaarde. Veel negatieve emoties veroorzaakt door schuldgevoel, angst, onrust en een slecht geweten komen voort uit werk. Ook stress komt vaak voor en is één van de hoofdoorzaken van ziekteverzuim. Het is belangrijk te erkennen welke bijdrage je door je werk levert. Hoe klein die ook lijkt. Door aan het begin of einde van elke dag te bedenken hoeveel energie je in je werk steekt, kan je gevoel van eigenwaarde worden versterkt. Oprechtheid en eerlijkheid zijn voor reiki fundamentele levensprincipes. Eerlijk leven maakt wezenlijk deel uit van het res- pecteren van anderen en van jezelf.

Het leren van ouders en grootouders is vaak een belangrijk onderdeel in gemeenschappen. Als we leren hoe we onze dank- baarheid kunnen tonen voor de lessen van anderen, ontwikkelen we eigenwaarde en zelfvertrouwen, zodat ook wij door kunnen geven wat we van anderen hebben geleerd.