Wat is Reiki

Reiki is allesomvattend actief op alle niveaus van het menselijk bestaan, ondersteunt en bevordert de krachten tot zelfgenezing, lost remmingen op en brengt de energiestroom in evenwicht. Ze stroomt naar de oorzaken van een evenwichtsverstoring en wordt daar opgenomen, waar ze nodig is.

Reiki is een natuurlijke geneeswijze waarbij universele levensenergie wordt doorgeven via de handen. Reiki kan gecombineerd worden met iedere andere spirituele en therapeutische methode en het holistische* genezingsproces op alle niveaus aanvullen en versterken.

*Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd.

In overleg is het ook mogelijk dat ik reiki geef op afstand, waarbij je fysiek niet aanwezig hoeft te zijn om de energie te ontvangen. De energieoverdracht vindt dan plaatst via het universum. Reiki is is niet gebonden aan plaats en ruimte.